Pembiayaan

Ciri-Ciri

 1. Anggota Lembaga Koperasi dan Pengurusan yang berpengalaman
 2. Kadar keuntungan pembiayaan yang tetap

Pembiayaan Kredit

 1. Keperluan modal kerja bagi Koperasi yang menawarkan pembiayaan peribadi kepada anggota
 2. Potongan kod Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) bagi kakitangan awam dan badan berkanun
 3. Potongan gaji majikan bagi sektor swasta yang terpilih*
 4. Perkhidmatan Takaful dengan kerjasama panel Takaful
 5. Perkhidmatan dagangan komoditi Tawarruq
 6. Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 7. Menaikkan syer sebanyak 5% dari jumlah pembiayaan
 8. Meletakkan deposit sekuriti antara 5% – 7% dari jumlah pembiayaan
  * Tertakluk kepada terma dan syarat serta tidak terhad kepada syarat di atas

Pembiayaan Projek

 1. Keperluan modal kerja untuk pembiayaan projek atau pembelian aset bagi perniagaan berpotensi tinggi
  dan berdaya saing serta patuh Syariah
 2. Tempoh pembiayaan tertakluk kepada tujuan pembiayaan: Minimum : 1 tahun Maksimum: 15 tahun
 3. Margin pembiayaan sehingga 90% (dari jumlah cagaran)*
 4. Cagaran yang bersesuaian
 5. Menaikkan syer sebanyak 5% dari jumlah pembiayaan
 6. Meletakkan deposit sekuriti – 3 kali bayaran bulanan
  * Tertakluk kepada terma dan syarat serta tidak terhad kepada syarat di atas

Senarai Dokumen Yang Diperlukan

 1. Surat permohonan (nyatakan jumlah pembiayaan dan tujuan)
 2. Undang-undang Kecil (UUK) Koperasi
 3. Cabutan minit mesyuarat Anggota Lembaga Koperasi (ALK) yang membenarkan Koperasi membuat pembiayaan dengan KOPSYA
 4. Profil Koperasi
 5. Profil dan Salinan Kad Pengenalan Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
 6. Borang SPEKAR (untuk menyemak kredit ALK)
 7. Akaun yang telah teraudit untuk 3 tahun yang terakhir
 8. Akaun pengurusan yang terkini
 9. Penyata Bank yang terkini – 6 bulan
 10. Salinan Surat Tawaran & Baki Pembiayaan dari SKM dan Institusi Kewangan jika ada
  * Dokumen yang diminta tidak terhad kepada di atas. Maklumat lanjut akan diminta sekiranya diperlukan

Pegawai bertugas