Keistimewaan

  1. Diurus mengikut prinsip Syariah berdasarkan kontrak Tawarruq, Mudharabah dan Wakalah Bil Istithmar
  2. Kadar keuntungan yang lebih tinggi bagi tempoh yang lebih panjang
  3. Koperasi masih boleh menikmati keuntungan sekiranya penebusan dibuat secara pramatang*
  4. Pembaharuan secara automatik setelah tempoh matang
  5. Tiada fi pemprosesan
  6. Sijil pelaburan dan deposit disediakan
  7. Boleh dijadikan jaminan secara on-lien untuk pembiayaan KOPSYA
   * Tertakluk kepada terma dan syarat

Jadual Tempoh Pelaburan/Deposit

Bagi Semua Koperasi

Tempoh (Bulan)

Deposit Minimum (RM)

1, 3, 6, 9, 12

1,000.00

24

5,000.00

Bagi Koperasi Sekolah sahaja

Tempoh (Bulan)

Deposit Minimum (RM)

1, 3, 6, 9

500.00

12

1,000.00

24

5,000.00

Syarat-Syarat

 1. Borang pelaburan/deposit yang lengkap diisi dan ditandatangani
 2. Pembayaran pelaburan/deposit dibuat melalui cek, kiriman wang pos, draf bank atau pindahan wang ke akaun berikut:
  Nama Akaun: KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD
  Bank: CIMB Bank Berhad
  No Akaun: 8600444179
 3. Sila kemukakan slip pembayaran bersama-sama borang pelaburan/deposit

Pegawai Bertugas