Keistimewaan keanggotaan

KEISTIMEWAAN MENJADI ANGGOTA KOPSYA

  1. Terbuka kepada semua koperasi seluruh Malaysia
  2. Pembiayaan kredit dan projek
  3. Pelaburan dan deposit
  4. Perkhidmatan takaful dengan kerjasama panel Takaful
  5. Perkhidmatan dagangan komoditi Tawarruq dengan fi minimum
  6. Khidmat nasihat kewangan