Syarat Keanggotaan

TERMA DAN SYARAT

 1. Syer minimum RM 1,000.0
 2. Melengkapkan borang keanggotaan
 3. Pembayaran modal syer dan fi masuk
  • Dokumen diperlukan seperti di bawah:
  • Sijil pendaftaran Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
  • Undang-undang Kecil (UUK) Koperasi
  • Senarai maklumat Anggota Lembaga Koperasi (ALK)
  • Cabutan minit mesyuarat untuk menganggotai KOPSYA
 4. Pembayaran pelaburan/deposit dibuat melalui cek, kiriman wang pos, draf bank atau pindahan wang ke akaun berikut:
  Nama Akaun: KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD
  Bank: CIMB Bank Berhad
  No Akaun: 8600444179
 5. Sila kemukakan slip pembayaran