Sertai KOPSYA Dengan Syer Minimum RM 1,000 dan
Nikmati Perkhidmatan Kewangan Berlandaskan SyariaH

TERBUKA KEPADA SEMUA KOPERASI SELURUH MALAYSIA

PEMBIAYAAN KREDIT
DAN PROJEK

PERKHIDMATAN TAKAFUL DENGAN KERJASAMA PANEL TAKAFUL

PELABURAN DAN
DEPOSIT

PERKHIDMATAN DAGANGAN KOMODITI TAWARRUQ DENGAN FI MINIMUM

KHIDMAT NASIHAT
KEWANGAN

Jadual Keuntungan Deposit dan Perlaburan

PRODUK TEMPOH (BULAN) KADAR KEUNTUNGAN (%)
Deposit Tawarruq
1
2.40
3
2.55
6
2.70
9
2.76
12
2.82
24
2.85
Al-Tahmir
1
2.40
3
2.55
6
2.70
9
2.76
12
2.82
Al-Jadwa
24
2.85
Al-Wafi
24
2.75

Daftar Keanggotaan KOPSYA

Semak Nombor Keanggotaan Koperasi

KOPSYA

Aktiviti Terkini

Berikut adalah antara aktiviti – aktiviti yang telah dijalankan oleh Kopsya Angkasa sepanjang tahun.