Pengenalan

Mengenai Kami


Penubuhan Koperasi Pembiayaan Syariah ANGKASA Berhad (KOPSYA) telah didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 7 Julai 2011. KOPSYA menawarkan kepada koperasi anggota  produk-produk inovatif, istimewa dan yang berupaya untuk menjana keuntungan

KOPSYA menawarkan kepada koperasi anggota produk-produk inovatif, istimewa dan yang berupaya untuk menjana keuntungan