Deposit Tawarruq Berjangka

Deposit Tawarruq Berjangka

 1. Berasaskan kontrak Tawarruq
 2. Diurus bersama dengan Institusi Kewangan Islam
 3. Jadual tempoh pelaburan
  • Bagi Semua Koperasi

   Tempoh (Bulan)

   Deposit Minimum (RM)

   1, 3, 6, 9, 12

   1,000.00

   24

   5,000.00

  • Bagi Koperasi Sekolah sahaja

   Tempoh (Bulan)

   Deposit Minimum (RM)

   1, 3, 6 dan 9

   500.00

   12

   1,000.00

   24

   5,000.00

 4. Untuk maklumat lanjut, sila muat turun dokumen dan borang yang berkaitan di pautan bawah: