Produk Deposit Pelaburan

 • Pelaburan Khas Al-Jadwa adalah istimewa untuk Koperasi Sekolah
 • Konsep – Al-Wakalah bi Al-Istithmar
 • Pelaburan minima RM1,000.00

Tempoh Kadar Keuntungan
1 Tahun 4%
2 Tahun & ke atas 4.25%


Borang boleh dimuat turun pada pautan di bawah:

Borang Pelaburan Al-Jadwa.pdf

Bagi pengguna Internet Explorer: Sila "Right-click" pautan dan tekan "Save target as" untuk memuat turun.


 • Produk pelaburan jangka pendek
 • Berasaskan kontrak Mudharabah (Perkongsian Keuntungan)
 • Pelaburan minima RM1,000.00
 • Kadar jangkaan keuntungan 3.45%

Tempoh (Bulan) KOPSYA (%) KOPERASI (%)
1 20 80
3 15 85
6 10 90
9 8 92
12 6 94


Borang boleh dimuat turun pada pautan di bawah:

Borang Pelaburan Al-Tathmir.pdf

Bagi pengguna Internet Explorer: Sila "Right-click" pautan dan tekan "Save target as" untuk memuat turun.


 • Produk pelaburan jangka panjang
 • Konsep – Al-Wakalah bi Al-Istithmar
 • Istimewa untuk Koperasi Anggota Kopsya
 • Diurus bersama dengan Institusi Kewangan Islam
 • Kadar jangkaan keuntungan 4%
 • Tempoh minima 2 tahun
 • Pelaburan minima RM1,000.00


Borang boleh dimuat turun pada pautan di bawah:

Borang Pelaburan Al-Wafi II.pdf

Bagi pengguna Internet Explorer: Sila "Right-click" pautan dan tekan "Save target as" untuk memuat turun.


Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.