Pengurusan

Ketua Pegawai Eksekutif

Y.Bhg. Dato' Syed Mohd Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa D.S.I.S

Sebelum menyertai KOPSYA, beliau pernah berkhidmat di Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan,Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga pernah berkhidmat sebagai Pengarah Yayasan Canselor UKM. Beliau merupakan pensyarah bagi kursus-kursus yang berkaitan dengan Institusi Kewangan Islam, Pasaran Modal Islam, Kontrak Syariah, zakat dan Waqaf. Beliau juga adalah ahli Jawatankuasa Syariah bagi organisasi seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, KPF, ANGKASA, KBI dan KOPONAS.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.