Produk Pembiayaan

Pembiayaan Al-Tijari

  • Produk ini adalah pilihan kepada Koperasi selain pembiayaan Al-Mumtaz dan Al-Aqari. Menawarkan pembiayaan kepada Koperasi yang ingin menceburi perniagaan dan projek dan berdaya maju
  • Sebagai modal kerja kepada Koperasi


Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.