Produk Pembiayaan

Pembiayaan Al-Aqari

  • Skim pembiayaan Al-Aqari dengan konsep Musyarakah Mutanaqisah yang menawarkan pembiayaan kepada Koperasi yang ingin memiliki hartanah seperti unit perumahan, blok kedai, premis perniagaan dan sebagainya.
  • Koperasi dan KOPSYA berkongsi modal untuk membeli hartanah secara musyarakah dan koperasi akan membeli bahagian perkongsian KOPSYA dalam hartanah secara ansuran sehingga koperasi memiliki sepenuhnya hartanah tersebut.


Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.