Produk Deposit Pelaburan

Pelaburan Khas "Al-Wafi II"

  • Produk pelaburan jangka panjang
  • Konsep – Al-Wakalah bi Al-Istithmar
  • Istimewa untuk Koperasi Anggota Kopsya
  • Diurus bersama dengan Institusi Kewangan Islam
  • Kadar jangkaan keuntungan 4%
  • Tempoh minima 2 tahun
  • Pelaburan minima RM1,000.00


Borang boleh dimuat turun pada pautan di bawah:

Borang Pelaburan Al-Wafi II.pdf

Bagi pengguna Internet Explorer: Sila "Right-click" pautan dan tekan "Save target as" untuk memuat turun.


Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.