Produk Deposit Pelaburan

Pelaburan Am Al-Tathmir

  • Produk pelaburan jangka pendek
  • Berasaskan kontrak Mudharabah (Perkongsian Keuntungan)
  • Pelaburan minima RM1,000.00
  • Kadar jangkaan keuntungan 3.45%

Tempoh (Bulan) KOPSYA (%) KOPERASI (%)
1 20 80
3 15 85
6 10 90
9 8 92
12 6 94


Borang boleh dimuat turun pada pautan di bawah:

Borang Pelaburan Al-Tathmir.pdf

Bagi pengguna Internet Explorer: Sila "Right-click" pautan dan tekan "Save target as" untuk memuat turun.


Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.