Produk Deposit Pelaburan

Pelaburan Al-Jadwa

  • Pelaburan Khas Al-Jadwa adalah istimewa untuk Koperasi Sekolah
  • Konsep – Al-Wakalah bi Al-Istithmar
  • Pelaburan minima RM1,000.00

Tempoh Kadar Keuntungan
1 Tahun 4%
2 Tahun & ke atas 4.25%


Borang boleh dimuat turun pada pautan di bawah:

Borang Pelaburan Al-Jadwa.pdf

Bagi pengguna Internet Explorer: Sila "Right-click" pautan dan tekan "Save target as" untuk memuat turun.


Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.