FAQ

Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota KOPSYA

Dokumen-dokumen tersebut ialah :

1. Sijil pendaftaran
2. Undang-undang kecil
3. Borang maklumat ALK
4. Cek/kiriman pos
5. Cabutan minit serta tarikh mesyuarat ALK membenarkan koperasi anda menjadi anggota KOPSYA

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan sila hubungi kami di:

User login

Pautan Rangkaian Sosial

Dapatkan maklumat kami di pautan rangkaian sosial untuk mengetahui aktiviti terkini.